Individuální terapie


V individuální terapii se společně s klienty snažím o hlubší porozumění jejich situaci, problému nebo potížím, a o objevení a rozvoj jejich vlastních schopností řešit své problémy. Usilujeme o odstranění vnitřních psychologických překážek, které naše schopnosti a prožívání často blokují. Podaří-li se nám to, pak efekt terapie bývá dlouhodobý.


Časté okruhy problémů:

- stres, nervozita, napětí
- výkyvy nálad, úzkosti
- deprese
- poruchy spánku
- psychosomatické obtíže
- potíže v mezilidských vztazích
- potíže se soustředěním, přepracování
- prožité trauma
- osobní rozvoj, sebepoznání

- podpora sebedůvěry