Náhradní rodinná péče

  Základní a odborné poradenství v oblasti problematiky náhradní rodinné péče pro zájemce o osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu.

  Pro rodiče, kteří již do své péče dítě přijali a řeší problémy s jeho: 

  • vývojem;
  • adaptací;
  • výchovou;
  • identitou;
  • chováním;
  • etnikem.