Lektorování

Semináře

Šikana a jak jí předcházet
Vývojová psychologie u dětí mladistvých vyrůstajících v NRP:
- novorozenec a batole
- předškolní věk
- mladší školní věk
- starší školní věk
- puberta a adolescence
Poruchy chování u dětí
Táta a syn - jak si navzájem lépe porozumět
Separace u dětí
Virtuální svět a děti v něm
Drogy a jak jim předcházet
Komunikace s dětmi
Lež a krádeže
Kniha života
Vztahová vazba (attachment)
Dítě a trauma - vznik traumatu u dítěte a jak s ním pracovat
Terapeutické rodičovství - jak pracovat s dítětem s poruchou attachmentu
Vývojová psychopatologie - poruchy ve vývoji dítěte
Poruchy příjmu potravy
Hlavu vzhůru - jak pracovat s dětským stresem  
Kontakt s biologickou rodinou
Puberta - jak jí přežít?
Předávání dítěte v PPPD